• ریسک وبازده ۲۵ ص ورد

  • ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فايل ورد ۲۸ص

  • ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ – ۱۹ص ورد

  • بانک ایمیل ۲۵۰۰۰ تایی+هدیه رایگان یک پنل اویم پرو به مدت یکماه با ارسال روزانه…

  • سرمایه گذاری کامل ۸۰ ص ورد

  • سودو زیان شرکت ها ۶۰ ص ورد

  • ایمیل های متفرقه

  • سهام فايل ورد ۲۵ص

  • سياست سرمايه در گردش فايل ورد ۱۹ص

  • سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم ۷ ص ورد

ریسک وبازده ۲۵ ص ورد

ریسک وبازده ۲۵ ص ورد ریسک وبازده: هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها […]

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فايل ورد ۲۸ص

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فايل ورد ۲۸ص خلاصه اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر […]

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ – ۱۹ص ورد

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ – ۱۹ص ورد خلاصه اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر […]

بانک ایمیل ۲۵۰۰۰ تایی+هدیه رایگان یک پنل اویم پرو به مدت یکماه با ارسال روزانه…

بانک ایمیل ۲۵۰۰۰ تایی+هدیه رایگان یک پنل اویم پرو به مدت یکماه با ارسال روزانه… شامل بیش از ۲۵۰۰۰ آدرس ایمیل جدید جمع آوری بانک ایمیلبیش از  ۲۵۰۰۰ تایی نامبر بانک به صورت دستی و بدون دخالت نرم افزار انجام شده است. هدیه این مجموعه یک عدد پنل اویم پرو با ارسال روزانه ۵۰۰۰ ایمیل […]

سرمایه گذاری کامل ۸۰ ص ورد

سرمایه گذاری کامل ۸۰ ص ورد مقدمه :                                                                                     واحدهاي تجاري به منظور توليد وفروش كالا خدمات ، در انواع مختلف دارائيها پولي (وجوه نقد، حسابها واسناد دريافتي)، دارائيهاي مولد مشهود (ماشين آلات و تجهيزات زمين ) ودارائيهاي نامشهود (حق اختراع، حق امتياز، علائم تجاري وسرقفلي‌) سرمايه گذاري مي كنند. علاوه بر اين، واحدهاي تجاري ممكن […]

سودو زیان شرکت ها ۶۰ ص ورد

سودو زیان شرکت ها ۶۰ ص ورد معمولا سود سهام هنگامي توسط واحد سرمايه گذار به عنوان در آمد شناسائي و در حسابها ثبت مي‌شود كه توسط  واحد سرمايه پذير اعلام و پرداخت مي‌گردد . در صورتي كه ميزان سود سهام پرداختي توسط سهام سرمايه پذير بيش از منابعي باشد كه واحد مزبور براي اعلام […]

ایمیل های متفرقه

ایمیل های متفرقه بیش از ۲۳۰۰۰۰ ایمیلهای متفرقه آزاد از سایتهای اینترنتی جمع آوری  شده از سایت های مختلف هدیه این محصول نرم افزار فوق قوی جمع اوری بانک ایمیل ایرانی که قیمت ان حدود ۷۰۰۰۰ تومان می باشد بعنوان هدیه از ما دریافت نمایید … دریافت فایل

سهام فايل ورد ۲۵ص

سهام فايل ورد ۲۵ص سهام ماده ۲۴ سهام قسمتي از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شركت سهامي مي باشد(يعني اگر يك نفر ۳ هزار تومان سهم دارد مشاركتش و تعهداتش و منافعش به همان اندازه ي ۳ هزار تومان است) (صفحه ۳۳ كتاب مراجعه كنيد) – […]

سياست سرمايه در گردش فايل ورد ۱۹ص

سياست سرمايه در گردش فايل ورد ۱۹ص تاريخچه مديريت مالى در سال ۱۹۰۰ ، مديريت مالى يک رشته علمى شد . از آن زمان تاکنون وظايف و مسئوليت ‌ هاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست که در آينده نيز شاهد تغييرات بيشترى خواهد بود . تا سال ۱۹۰۰ ، مديريت […]

سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم ۷ ص ورد

سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم ۷ ص ورد اگر مبناي ارزيابي خط و شدت فقر در ايران را با توجه به درآمدهاي کشور بومي کرده و از فقر مطلق و فقر نسبي و ديگر شاخص هاي فقر (که از زوايايي متفاوتي به اين موضوع مي پردازد) بهره بگيريم، […]